FUAR REHBERİ
 • FUARLAR HAKKINDA
 • HEDEF ÜLKELER
 • FUAR NEDİR?

  Fuarlar, firmaların ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere sundukları alıcı ile satıcıların karşılaştıkları ve birebir temas kurdukları etkinliklerdir. Fuarlar iletişim karmasının içinde yer alan ve bunları izlemeye gelenlerle yüz yüze ilişkilerin kurulduğu en önemli iletişim araçlarındandır.

   

  Fuar sözcüğünün kökeninin Latince kaynaklı olduğu ve festival-şölen anlamında kullanılan "forea" kökünden türemiş olduğunu görmekteyiz. Fuar kelimesinin Almanca karşılığı olan "messe" sözcüğü ise Latincedeki "missa" sözcüğünden türetilmiş olup "kitle" anlamını taşımaktadır. Her iki sözcüğü birleştirip yorumladığımızda, o zamandan günümüze fuarların kitlelerin bir araya gelişini sağlamak amacıyla yapılan organizasyonlar olduğu ortaya çıkmaktadır.

   

  Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde fuar; "Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergilerdir." diye tanımlanmaktadır. Günümüzde fuarlarda sadece ticari mallar değil, hizmetler ve eğlence de tanıtılmakta, pazarlanmaktadır. Bütün bu tanımlar çerçevesinde fuarlar; ticari mal ve hizmetlerin sergilenmesini ve dolayısıyla pazarlanmasını amaçlayan, belli zamanlarda, belli yerlerde ve belli sürelerde halkın eğlenceli vakit geçirmesini de sağlayan büyük pazarlardır. Bir başka tanıma göre de fuarcılık olarak isimlendirilen organizasyon; doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişileri buluşturma çabasıdır. Doğru yer ve doğru zaman, sektörlere göre değişkendir. Örneğin; tekstil üreticileri için, otomobil üreticileri ve turizm sektöründeki otelciler için doğru zamanlar çok farklıdır. Doğru yer; sektörlerin ihracat şansının fazla olduğu pazarlara göre şekillenmektedir. Doğru kişiler ise değişmeyen bir unsur olup fuar ne zaman ve nerede olursa olsun iyi bir tanıtım ile sağlanabilir ve olmazsa olmaz özelliği taşır.

   

  FUARLARIN FİRMALAR AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

  Günümüzde işletmeler artık klasik tanıtım ve reklam yöntemlerinden farklı olarak etkileşimli yöntemleri tercih etmeye başlamıştır. Ürün şovları, promosyonlar ve özellikle fuarlar gibi tanıtım faaliyetlerinin öneminin giderek arttığını söylemek mümkündür. Tüm sektörlerde yaşadığımız gelişmeler ve pazarlarda meydana gelen yeni oluşumlar, rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı ortam doğurmuştur. Bugün artık sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek, başarı elde etmek ve satış yapabilmek için yeterli görülmemektedir; çünkü günümüz koşullarında tüketiciler, aynı malın değişik fiyat, kalite ve biçimleri ile karşılaşabilmekte ve ihtiyacı olan mal ve hizmeti değişik alternatifler arasından seçme şansına sahip olmaktadır. Firmaların yürüttükleri pazarlama ve tanıtım aktivitelerinin çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Böylesi bir pazar ortamında da ticari ihtisas fuarlarına katılım, firmalara oldukça önemli avantajlar sunmakta, hem pazarlama hem de tanıtım aktivitelerini bir arada yürütmelerine olanak sağlamaktadır. Fuarlar, firmaların "ilgi talebi"ni doğrudan, kısa sürede ve en etkili biçimde yakalamasına olanak vermekte; bu sayede de hem satış hem de tanıtım açısından önemli kazanımlar elde edebilmesini sağlamaktadır.

   

  Fuarlar, tanıtım kapsamlı olmakta ve katılımcıların etkili satış grafiğinin birebir pazarlama ilişkileri ile artmasına aracılık etmektedir. Firmaların büyüklüğü ne olursa olsun fuarlara katılmak onlara; bundan sonraki çalışmalarında rehberlik edecek bilgileri toplamak, satış yapmak ya da yeni ilişkiler kurmak adına pek çok fırsat sunmaktadır. Firmalar; fuarlara katılarak mevcut müşterileri bir araya getirebildikleri ve iş ilişkilerini geliştirebildikleri gibi, ileride iş bağlantıları kurabilme ihtimali olan potansiyel müşteriler ile de karşılaşma şansına sahip olmaktadır. Fuar organizasyonları, sektördeki çok sayıda firmayı bir araya getirmekte ve bu sayede de firmalara "rakiplerini izleme" şansı vermektedir.

   

   

  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2008 yılı tarihli "MEGEP Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Fuar/Kongre Öncesi Hazırlıklar" adlı çalışmadan alıntıdır.