KOSGEB DESTEKLERİ
 • KOSGEB HAKKINDA
 • DESTEK BAŞVURU KOŞULLARI
 • KOSGEB YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
 • YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEK UNSURLARI

   

  İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarına katılmalarına destek verilir. Bu destek; Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin;

   

  - Konaklama giderlerini,

  - Ulaşım giderlerini,

  - Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri) kapsar.

   

  Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. Yurt Dışı İş Gezisinin düzenlenebilmesi için sektör farkı gözetilmeksizin en az 10 (on) işletmenin katılımı gerekmektedir. Bu sayı organizasyonun destek kapsamına alınması için alt sınırları belirlemekte olup, organizasyona katılacak olan tüm işletmelerin Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinden yararlanmaları şartı yoktur. Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 (iki bin) TL'dir. Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL'dir.

   

  YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİNDEN FAYDALANMA SÜRECİ

   

  KOSGEB Kaydı Bulunmayan İşletmeler;

  Öncelikle, Kosgeb internet sitesinden kullanıcı adı ve şifre alınması gereklidir. Alınan kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapılarak, KOBİ Bilgi Dokümanı ve KOBİ Beyannamesi doldurulur. Onaylı çıktılar ekleriyle birlikte (İmza Beyannamesi/Sirküleri, Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi) KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edilerek veritabanı kaydı tamamlanır.

   

  Sistemden "Genel Destek Başvuru Formu" doldurulur  ve onaylı nüshasının KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edilir. Genel destek başvurusu onay yazısı alındıktan sonra  Genel Destek Programı Taahhütnamesi imzalanarak ve KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edilir.

   

  Sisteme giriş yapılarak, "Yurtdışı İş Gezisi Destek" başvurusunda bulunulur ve onaylı başvuru formu KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edilir. Sonrasında destek başvuru onayı  alınır.

   

  KOSGEB Kaydı Bulunan Ancak Genel Destek Taahütnamesi Bulunmayan İşletmeler;

  Sistemden "Genel Destek Başvuru Formu"nun doldurulur  ve onaylı nüshası KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edilir. Genel destek başvurusu onay yazısı alındıktan sonra Genel Destek Programı Taahhütnamesi imzalanır  ve KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne iletilir. 

   

  Sisteme giriş yapılarak, "Yurtdışı İş Gezisi Destek" başvurusunda bulunulması ve onaylı başvuru formunun KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edilmelidir. Sonrasında destek başvuru onayı alınır.

   

  Genel Destek Programı Taahhütnamesi Bulunan İşletmeler;

  Sisteme giriş yapılarak, "Yurtdışı İş Gezisi Destek" başvurusunda bulunulur ve onaylı başvuru formunu KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne teslim eder. Destek başvurusunun onayının alınması sonrasında destek başvuru onayı alınır.